Home » Media » Newsroom » Social Entrepreneurship – Hong Kong falls behind Singapore – Hong Kong Economic Journal

????????????????????????????????????????????????

?????12?14?15????????????? Social Innovation Park ???????????2007?????????????????????????????????Social Innovation Park ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????