Home » Media » Newsroom » Social entrepreneurship can help the underprivileged

Berita Minggu, 16 Dec 2007

Pemerintah akan terus menyokong keusahawanan sosial kerana langkah itu dapat membantu menyepadukan golongan kurang upaya ke dalam masyarakat.

Menyatakan demikian, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan), Enciik Masagos Zulkifi, berkata pemerintah kini sedang mempertimbangkan saranan Jawatankuasa Keusahawanan Sosial yang dibentangkan baru-baru ini untuk membangunkan sektor tersebut.